ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 10. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 22. јуна 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали 11 тачака дневног реда.

Одборници Скупштине општине Бачка Паланка донели су Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину, Одлуку о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину и Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци.

Одборници су такође донели Локални акционони план запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023. године. Донето је Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за међунационалне односе Општине Бачка Паланка.

Одборници су донели и Закључак о утврђивању предлога министру пољопривреде, шумарства и водопривреде за именовање председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта и Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за популациону политику.