ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Десета седница Скупштине општине одржаће се у уторак, 22. јуна, 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 6. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

2. Усвајање записника са 7. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

3. Усвајање записника са 8. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

4. Доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

5. Доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

6. Доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци;

(Известилац: Милкица Петржљан, руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство);

7. Доношење Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023. године;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

8. Одборничка питања.

ДОПУНA ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Савета за међунационалне односе Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

2. Доношење Закључка о утврђивању предлога министру пољопривреде, шумарства и водопривреде за именовање председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

3. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за популациону политику;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

Позивамо да извештавате!