Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат. парц. бр. 3564 и 3565 КО Бачка Паланка-град, у Бачкој Паланци, за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта

Документи:

  1. УП Ћосић птп (202.8 KB)