Kонсултантске услуге – специјалистичка знања из области пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама за вршење комуналне делатности производње и дистрибуцији топлотне енергије у општини Бачка Паланка, а у циљу стварања предуслова за дугорочно, квалитетно и организовано пружање услуга производње и дитрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања

Документи:

  1. ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА (36.3 KB)