ОДРЖАНА 46. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 46. седници Општинског већа, одржаној дана 9. јуна 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023.године и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Чланови већа су донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021 – 2025. године. Јавна расправа Нацрта Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године ће се одржати у периоду од 15. јуна до 05. јула 2021. године. Нацрт Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 21.јуна 2021. године у 13,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка.