Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025.године

  1. У поступку спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године Општина Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године
  2. Јавна расправа Нацрта Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године ће се одржати у периоду од 15. јуна до 05. јула 2021. године.
  3. Учесници у јавној расправи су представици надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).
  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године су: Драгана Нинковић, из Одељења за друштвене делатности и Младен Лучић, дипломирани економиста, Одељење за финансије и буџет. Програм јавне расправе о Нацрту  Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs
  5. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за друштвене делатности на е-mail: ninkovicdragana83@gmail.com и поштом на адресу: Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.
  6. Нацрт Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 21. Јуна 2021. године, у 13,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.
  7. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.