Набавка добара – књига за потребе награђивања ђака генерације и ђака носиоца Вукових диплома, основних и средњих школа на тетиторији општине Бачка Паланка