Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко архитектонске разраде кат. парц. бр.4142, 4242, 4243/1, 4244, 4245, 4246, 4292/41, 4302 И 7430/2 КО Бачка паланка-град, за изградњу спортског комплекса ОФК „Стари град“