ОДРЖАНА 45. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 45. седници Општинског већа, одржаној дана 4. јуна 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 2 тачке дневног реда.

Општинско веће је донело Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Према речима известиоца Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 05. јуна до 09. јуна 2021. године. Учесници у јавној расправи су

представници органа јединице локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и друге заинтересоване стране. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет. Нацрт одлуке биће

представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 09.јуна 2021. године, у 10,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.