Јавни позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021 годину

  1. У поступку припреме Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021.годину, Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021.годину (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).
  2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од јуна до 09. јуна 2021. године.
  3. Учесници у јавној расправи су представици органа јединице локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и др.заинтересоване стране.
  4. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка backapalanka.rs.
  5. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет на е-mail: finansije@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.
  6. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 09.јуна 2021. године, у 10,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.
  7. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.