ИЗВОЂЕЊЕ ТРЕТМАНА

Обавештавамо грађане општине Бачка Паланка да је предузеће ,,Циклонизација“ отпочело са извођењем третмана на сузбијању штетне вегетације, амброзије и других штетних корова на хидромелиоративним објектима на водном подручју Водопривредног друштва ,,Дунав“ Бачка Паланка.

Молимо пчеларе, који имају постављене кошнице уз каналску мрежу да због горе наведеног исте уклоне.