ОДРЖАНА 44. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

dav

На 44. седници Општинског већа, одржаној дана 31.маја 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 8 тачaка дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2020. годину.

Чланови већа су донели Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом-катастарских парцела број 7303/6 и 7383/2 К.О. Бачка Паланка-град. Донето је и решење о утврђивању права на годишњи одмор за 2012. годину начелнику и заменику начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка.

Општинско веће је донело Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама и сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године.