ДАН ЛОКАЛНЕ АКЦИОНЕ ГРУПЕ ,,РАВНИЦА БАЧКЕ“

У петак 21. маја 2021. године у просторијама Туристичке организације општине Бачки Петровац обележен је дан Локалне акционе групе ,,Равница Бачке“.

Мисија ЛАГ – а је стратешко планирање и управљање одрживим развојем Јужно – бачког региона а визија је очување, развој и промоција потенцијала и вредности руралних заједница, ради унапређења квалитета живота њихових грађана. ЛАГ ,,Равница Бачке“ чине општина Бачки Петровац, општина Бач и општина Бачка Паланка. Један од циљева је планирање и подршка равномерном развоју Јужно – бачког региона преко Локалне развојне стратегије ЛАГ подручја и путем укључивања и подршке активном учешћу свих локалних актера. Такође и повезивање локалног становништва и стварање синергије у партенрским односима јавног, приватног и цивилног сектора, с циљем одрживог развоја подручја.

Данашњу конференцију поводом дана ЛАГ – а, светског дана културне разноликости за развој и дијалог је водила председница Скупштине Локалне акционе групе ,,Равница Бачке“ Виера Крстовски, председница Управног одбора Локално акционе групе ,,Равница Бачке“ Бранка Мандић и један од заменика Управног одбора Локално акционе групе ,,Равница Бачке“ Зоран Јовичин.

На конференцији је био представљен досадашњи рад ЛАГ – а, протекле активности, основне информације и потенцијал општина на којима Локална

акциона група ,,Равница Бачке“ делује, као и мисија и визија пословања у будућем периоду. Током конференције реализовало се потписивање акта о придруженом чланству Мрежи Локалних акционих група Србије.