ОДРЖАНА 41. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 41. седници Општинског већа, одржаној дана 28.априла 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

Чланови већа су донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године. Јавна расправа Нацрта Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године ће се одржати у периоду од 29. априла до 19. маја 2021. године.

Општинско веће је размотрило Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2021. године до 31. марта 2021. године. Пословни приходи ЈКП ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка за извештајни период су остварени са 89,69 % а пословни расходи са 91,11 %. Предузеће је у првом кварталу 2021. године исказало добит у износу од 662.071,00 динара. Јавно предузеће ,,Стандард“ Бачка Паланка је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021. годину.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“ и Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блока 50 у Бачкој Паланци, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.