41. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 28.априла 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 39. седнице Општинског већа, одржане дана 21. априла 2021. године;

2. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023 године

(Известилац: Вера Жарковић, председник Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка);

3. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2021. године до 31. марта 2021. године

(Известиоци: Мирослав Сићевић, в.д. директор-а ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Бошко Мијатовић, директор ЈКП“Комуналпројект“ Бачка Паланка);

4. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци- „Меркур“

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

5. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

6. Утврђивање предлога Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блока 50 у Бачкој Паланци

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!