ОДРЖАНА 39. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 39. седници Општинског већа, одржаној дана 21.априла 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

Општинско веће размотрило је Извештај о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2020. годину, Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2020. годину и Извештај о раду и Финансијски извештај Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2020. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

На данашњој седници чланови Општинског већа усвојили су жалбу Радонић Огњена из Бачке Паланке, изјављену на Решење Комуналног инспектора – Службе за инспекцијске послове Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка бр. IV-03-355-15/2021 од 05. марта 2021. године.

Општинско веће је донело Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021 – 2025. године.