39. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 21.априла 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 38. седнице Општинског већа, одржане дана 14. априла 2021. године;

  2. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

  1. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2020. годину

( Известилац: Маја Ракита, правобранилац општине);

  1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Милан Бајић, директор Геронтолошког центра);

  1. Доношење Решења по жалби Радонић Огњена из Бачке Паланке, изјављене на Решење Комуналног инспектора – Службе за инспекцијске послове Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка бр. IV-03-355-15/2021 од 05. марта 2021. године

(Известилац: Стеван Пилиповић, комунални инспектор);

  1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!