Обавештење о продужењу рока за подношење понуда по јавном позиву бр. rhp-w7-РА/РС1-2021 за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије објављенoм дана 3. марта 2021. године