ОДРЖАНА 38. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 38. седници Општинског већа, одржаној дана 14.априла 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о измени Решења о одређивању посебних јавних паркиралишта.

Донето је Решење по приговору Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке број III-5-4/2021 од 31. марта 2021. године, изјављеном на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине, број I-5-2/2021-7 од 18. марта 2021. године које гласи: ,,Одбија се приговор Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине, број I-5-2/2021-7 од 18. марта 2021, као неоснован а ожалбена Ранг листа се потврђује“ и ,,Прихвата се приговор Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине, број I-5-2/2021-7 од 18. марта 2021. године, који се односи на назив Пројекта ,,Еко – центар Телеп – школа у природи, као основан.“

Донето је Решење по приговору Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке број III-40-34/2021 од 31. марта 2021. године, изјављеном на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката удружења грађана број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021. године, које гласи: ,,Прихвата се приговор Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката удружења грађана, број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021, који се односи на назив Пројекта ,,Телепске дечије игре – релаксационе радионице за децу“, као основан и ,,Одбија се приговор Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката удружења грађана, број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021. године као неснован а ожалбена Ранг листа се потврђује. “

Донето је Решење по жалби Центра за развој и унапређење образовања „Полетарац“ Бачка Паланка број III-40-33/2021 од 30. марта 2021. године, изјављене на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката удружења грађана број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021. године која гласи: ,,Одбија се жалба Центра за развој и унапређење образовања ,,Полетарац“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројекта Комисије за оцену пројеката удружења грађана, број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021. године, као неоснован, а ожалбена Ранг листа се потврђује. “

Донето је Решење по жалби Центра за развој и унапређење образовања „Полетарац“ Бачка Паланка број III-40-33/2021-1 од 30. марта 2021. године, изјављене на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области социохуманитарних делатности број I-5-1/2021-6 од 18. марта 2021. године, које гласи ,,Одбија се жалба Центра за развој и унапређење образовања „Полетарац“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријавњених пројеката Комисије за оцену пројеката из области социохуманитарних делатности број I-5-1/2021-6 од 18. марта 2021. године, као неоснован, а ожалбена Ранг листа се потврђује. “