Набавка услуге – испитивање електричних инсталација, испитивање громобранских инсталација и Преглед и провера опреме за рад за потребе Општинске управе општине Бачка Паланка, број набавке 12/2021

Документи:

  1. ПОЗИВ (33.5 KB)