38. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 14.априла 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 36. седнице Општинског већа, одржане дана 07. априла 2021. године;

2. Доношење Решења о измени Решења о одређивању посебних јавних паркиралишта

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3. Доношење Решења по приговору Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке број III-5-4/2021 од 31. марта 2021. године, изјављеном на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине, број I-5-2/2021-7 од 18. марта 2021. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

4. Доношење Решења по приговору Удружења „Зелена група“ из Бачке Паланке број III-40-34/2021 од 31. марта 2021. године, изјављеном на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката удружења грађана број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

5. Доношење Решења по жалби Центра за развој и унапређење образовања „Полетарац“ Бачка Паланка број III-40-33/2021 од 30. марта 2021. године, изјављене на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката удружења грађана број I-40-4/2021-6 од 19. марта 2021. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

6. Доношење Решења по жалби Центра за развој и унапређење образовања „Полетарац“ Бачка Паланка број III-40-33/2021-1 од 30. марта 2021. године, изјављене на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области социохуманитарних делатности број I-5-1/2021-6 од 18. марта 2021. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!