ОДРЖАНА 36. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 36. седници Општинског већа, одржаној дана 7.априла 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 15 тачaка дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину и размотрило Извештај о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Утврђен је и предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачка Паланка. Предложеном Одлуком на прецизан и јасан начин дефинишу се субјекти заштите и спасавања на територији општине Бачка Паланка, као и њихове надлежности. Такође одредбама ове Одлуке утврђују се надлежности општинског Штаба за ванредне ситуације, појам и мере Цивилне заштите, поверeници Цивилне заштите, јединице цивилне заштите. Утврђен је и предлог Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији Општине Бачка Паланка. Наведени предлози упућени су Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Чланови већа су донели Закључак о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка – катастарска парцела број 265/1, катастарска парцела број 265/2, катастарска парцела број 265/3, катастарска парцела број 265/4 и катастарска парцела број 265/5, све парцеле у К.О. Бачка Паланка-град.

Утврђен је и предлог Програма о допуни Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Размотрен је Извештај о раду и Финансијски извештај Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2020. годину а такође и Извештаји о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ из Парага за 2020. годину, Месне заједнице „Силбаш“ из Силбаша за 2020. годину, Месне заједнице „Младеново“ из Младенова за 2020. годину, Месне заједнице „Нештин“ из Нештина за 2020. годину и Месне заједнице „Визић“ из Визића за 2020. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ,,Стандард” Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.