ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА РОМА

Сутра, 8. априла 2021. године у 12:00 часова у Музеју града Бачка Паланка, на адреси Трг братства јединства 21, обележиће се Међународни дан Рома.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!