ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА ОБИЛАЗНИЦИ ОКО БАЧКЕ ПАЛАНКЕ ЗА СВА ВОЗИЛА ОСИМ ЗА ТЕШКА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА КА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ БАЧКА ПАЛАНКА

Од 1.04.2021. године доћи ће до измене режима саобраћаја на обилазници око Бачке Паланке за сва возила осим за тешка теретна возила која ће се и даље привремено усмеравати ка граничном прелазу са Републиком Хрватском (Бачка Паланка/Илок) према постављеној саобраћајној сигнализацији на државном путу I Б реда број 12, деоница  Бач – Бачка Паланка – Челарево, на државном путу II A реда број 108, деоница Гајдобра  – Бачка Паланка и на државном путу II B реда број 306, деоница Гајдобра – Челарево.

Обилазница око Бачке Паланке престаје да буде једносмерна у смеру Бача, јер се постојећој саобраћајној траци у смеру Бача од почетка обилазнице до искључења за Бачку Паланку, која се привремено користила као паркинг за тешка теретна возила и постојећој саобраћајној траци у смеру Новог Сада, која се привремено користила за саобраћај према Бачу враћа првобитна намена. Тако да се на целом потезу обилазнице успоставља редован саобраћај за сва возила осим за тешка теретна возила у смеру од Новог Сада ка граничном прелазу Бачка Паланка.