ОДРЖАНА 35. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 35. седници Општинског већа, одржаној дана 31. марта 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

По првој тачки дневног реда, чланови већа усвојили су Записник са 32. седнице Општинског већа, одржане дана 19. марта 2021.године.

По другој, трећој, четвртој, петој и шестој тачки Општинско веће је размотрило Финансијске извештаје о пословању Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке за 2020. годину, Месне заједнице „Центар“ из Бачке Паланке за 2020. годину, Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке за 2020. годину, Месне заједнице „Гајдобра“ из Гајдобре за 2020. годину и Месне заједнице „Деспотово“ из Деспотова за 2020. годину. Наведени Извештаји упућени су Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.