Обавештење о припреми Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Бачка Паланка

У складу са чланом 101. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019) и члана 4. став 1. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), обавештава се јавност да је Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка отпочело рад на припреми Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Бачка Паланка.