35. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 31. марта 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 32. седнице Општинског већа, одржане дана 19. марта 2021.године;

2. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке за 2020. годину

(Известилац: Зоран Баћина, председник Савета МЗ);

3. Разматрање извршења Финансијског плана Месне заједнице „Центар“ из Бачке Паланке за 2020. годину

(Известилац: Ђурђина Грубор, секретар МЗ);

4. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке за 2020. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

5. Разматрање Финансијског извештаја о пословању Месне заједнице „Гајдобра“ из Гајдобре за 2020. годину

(Известилац: Милован Савић, секретар МЗ);

6. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Деспотово“ из Деспотова за 2020. годину

(Известилац: Златко Оливер, председник Савета МЗ);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!