Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – “Меркур”