Јавни позив за Јавну расправу о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока 100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој Паланци