ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На седмој седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној у уторак, 23.марта, 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка у 10,00 часова, којом је председавао председник Скупштине општине Бачка Паланка Милан Чавић, одборници су разматрали три тачке дневног реда.

Одборници су изгласали Декларацију о забрани сече аутохтоних врста дрвећа на подручју Парка природе „Тиквара“ и приобаљу Дунава, обавези обнове посечених шума на наведеним подручјима аутохтоним (изворним, дугоживећим и неклонским) врстама дрвећа. Скупштина општине Бачка Паланка је дана 19. фебруара 2021. године запримила народну иницијативу грађана Бачке Паланке која се тиче доношења Декларације о забрани сече аутохтоних врста дрвећа на подручју Парка природе „Тиквара“ и приобаљу Дунава, обавези обнове посечених шума на наведеним подручјима аутохтоним (изворним, дугоживећим и неклонским) врстама дрвећа, а исту је потписало 8 % укупног броја грађана са бирачким правом на територији Општине Бачка Паланка.

Донета је и Одлука у вези са газдовањем шумама на подручју Општине Бачка Паланка. Одлуком је предвиђено да Скупштина општине Бачка Паланка формира радну групу која ће анализирати постојеће стање и донети закључке у односу на процесе газдовања и обнове шума на подручју општине Бачка Паланка. Радну групу чиниће представници институција и организација из реда локалне самоуправе, ЈП,,Војводинашуме”, Шумарског факултета из Београда, Института за низијско шумарство и животну средину, Покрајинског завода за заштиту природе из Новог Сада, Удружења грађана ,,Аквила” и Природно – математичког факултета Универзитета у Новом Саду – департман за биологију и екологију. На подручју Парка природе ,,Тиквара”,наставиће се започета сеча евроамеричке тополе док ће се пошумљавање извршити након усвајања закључка радне групе. Скупштина општине Бачка Паланка, формираће комисију од три члана која ће вршити надзор над спровођењем дефинисаних процеса. Комисију ће чинити представници институција и организација из реда локалне самоуправе, ЈП ,,Војводинашуме” и Удружење ,,Аквила”.