ОДРЖАНА 31. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 31. седници Општинског већа, одржаној дана 17. марта 2021. године којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 8 тачака дневног реда.

По другој, трећој и четвртој тачки дневног реда, разматрани су и прихваћени Финансијски извештај Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке за 2020. годину, Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ из Нове Гајдобре за 2020. годину и Финансијски извештај Месне заједнице „Пивнице“ из Пивница за 2020. годину. Сви наведени извештаји упућени су Скупштини општине на даље разматрање и усвајање.

Општинско веће је по петој тачки дневног реда размотрило и прихватило Извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2020. годину. Стање укупног књижног фонда у овом моменту чини 231.759 библиотечких јединица. Од тога 214.651 монографских публикација и 17.105 сликовница. Наведени извештај прослеђен је Скупштини општине на даље разматрање и усвајање.

По шестој тачки дневног теда, Општинско веће донело је закључак којим се утврђује предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Црвеног крста Бачка Паланка за 2021. годину. По Закону о Црвеном крсту општи циљ и задатак Црвеног крста Бачка Паланка је оспособљавање и спремност организације на територији АП Војводине да пружи помоћ становништву у свим ванредним стањима, да организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном збрињавању грађана, да организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима и да превентивно делује у области здравствене и социјалне заштите и да конкретним програмима доприноси унапређењу хуманитарних вредности у друштву. Укупни планирани приходи за 2021. годину Црвеног крста Бачка Паланка су 7.218.960,00 динара а расходи 7.218.960,00 динара. Предлог Решења је такође упућен Скупштини општине на разматрање и усвајање.

По 7. тачки дневног реда Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на коригован Ценовник погребних услуга – сахрањивање у граду и насељеним местима општине Бачка Паланка, Јавног комуналног предузећа ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка по коме ће од 01.04.2021. године цене погребних услуга – сахрањивање бити повећане за 10 %