31. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 17. марта 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 29. седнице Општинског већа, одржане дана 10. марта 2021.године;

2. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке за 2020. годину

(Известилац:Тања Рајшп, секретар Месне заједнице);

3. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ из Нове Гајдобре за 2020. годину

(Известилац: Младен Лучић, председник Савета Месне заједнице);

4. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Пивнице“ из Пивница за 2020. годину.

(Известилац: Власта Шустер-Червени, секретар Месне заједнице);

5. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке);

6. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план Црвеног крста Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Бранислав Шобот, секретар Црвеног крста Бачка Паланка);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!