ОДРЖАНА 29. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 29. седници Општинског већа, одржаној дана 10. марта 2021. године којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 6 тачака дневног реда.

По другој тачки дневног реда чланови већа су разматрали и прихватили Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину. Укупан приход за извештајни период Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка износи 603.884.416,59 динара а расход 602.144.588,35 динара. По трећој тачки дневног реда разматран је и прихваћен Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2020. годину. Известилац по овој тачки дневног реда истакао је да у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. године УСР „Тиквара“ остварила је приходе у укупном износу од 51.919.076,08 динара, а укупни расходи у истом периоду износили су 52.714.013,09 динара. Салдо на рачуну на дан 31.12.2020. године износио је 520.208,78, од тога пренета средства из 2019. године су била 1.342.145,99 динара. Чланови већа су по четвртој тачки дневног реда разматрали и прихватили Извештај о раду и Финансијски извештај Установе Културни центар Бачка Паланка за 2020. годину. Директорка Културног центра је поднела извештај везан за радове на санацији објекта, пројектне активности, сарадњу са институцијама и удружењима, покретање Музеја града, о раду биоскопа, позоришним активностима, о раду установе за време пандемије. По петој тачки дневног реда Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке организације

Општине Бачка Паланка за 2020. годину. Према речима известиоца, од 2016. године до данас, План и Програм рада туристичке организације усклађен је са Стратегијом развоја туризма Србије 2016 – 2025. Туристичка организација Општине Бачка Паланка је свој План и Програм рада као и План промотивних активности доносила на основу планова и програма, сугестија и смерница добијених од Туристичке организације Србије и Туристичке организације Војводине. Сви наведени извештаји прослеђени су Скупштини општине на даље разматрање и усвајање.