УСЛУГЕ KООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕKТА ОДНОСНО ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ЗА УСЛУГЕ KООРДИНАТОРА БЗР ТОKОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСKОЈ САНАЦИЈИ НА ЦЕНТРАЛНОЈ ЗГРАДИ ПУ „МЛАДОСТ“ У БАЧKОЈ ПАЛАНЦИ – САНАЦИЈА KРОВА , НАБАВKА 03/2021.

Документи:

  1. ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА (38.3 KB)