ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 28. седници Општинског већа, која је одржана 3. марта 2021. године чланови већа усвојили су записник са 26. и 27. седнице Општинског већа. Општинско веће је дало сагласност на Правилник о изменама Правилника о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на систем јавног водовода. Према речима известиоца, средства за одржавање мерног места користе се за финансирање трошкова за сервис, баждарење и рад на монтажи и демонтажи главног водомера са утрошком неопходног спојно заптивног материјала (вентили, спојке, муфови и слично). Висину износа за финансирање трошкова одржавања мерног места који плаћа корисник, утврђује ЈКП ,,Комуналпројект” Бачка Паланка уз сагласност Општинског већа. Приговоре на висину обрачуна за утрошену воду по индивидуалном водомеру, који није регистрован код ЈКП ,,Комуналпројект” неће се разматрати. Ако корисник захтева да му се поново постави главни водомер, дужан је платити услугу за монтажу водомера.

Размотрене су и Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године. Војислав Зубац, представник Одељења за друштвене делатности истакао је да: ,,Увиђајући и анализирајући стање у области спорта, локална самоуправа је у 2020. години у великој мери омугућила одржавање колико – толико нормалних услова за рад организација и појединаца у овој области, због специфичне епидемилошке ситуације везане за пандемију вируса COVID – 19. Изузетно коректним и ефикасним издвајањем

средстава за спорт, створени су услови за несметано функционисање основних потреба у овој области и очување како клубова, савеза и спортских удружења у овој веома специфичној години за рад. Реализација програмских садржаја спортских организација се током 2020. године одвијала највећим делом на теренима и објектима УСР ,,Тиквара” где је остварена одлична сарадња. Спортске организације су и у овој години добиле термине за спровођење тренажног процеса и одигравање утакмица, без новчане надокнаде, а по већ устаљеном распореду. Поред спортских терена у Бачкој Паланци у 2020. години неколико клубова се определило за коришћење спортске хале у Гајдобри, којом такође руководи УСР ,,Тиквара”. Јединица локалне самоуправе је и у 2020. години успела да обезбеди бесплатне лекарске прегледе, као и осигурање такмичарских селекција, пропорционално броју чланова клуба са територије општине Бачка Паланка. Укупан износ средстава, које је локална самоуправа у 2020. години издвојила за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка је 38.000.000,00 динара а право на поменута средства остварило је 60 спортских организација са територије општине Бачка Паланка. Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године упућене су Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање.