28. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 3. марта 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 26. седнице Општинског већа одржане дана 22. фебруара 2021. године, и Записника са 27. седнице одржане дана 24. фебруара 2021. године;

2. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на систем јавног водовода

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП “Комуналпројект“ Бачка

Паланка);

3. Разматрање Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2020.-31.12.2020. године

(Известилац: Војислав Зубац, Одељење за друштвене делатности);

4. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!