Сарадња Oпштине Бачка Паланка и Фонда “Европски послови” АП Војводине

Јуче, 23. фебруара 2021. године Општину Бачка Паланка посетио је Александар Симурдић, директор Фонда “Европски послови” АП Војводине са сарадницима. Разговарао је са председником општине Бачка Паланка, Браниславом Шушницом о будућој сарадњи.

Фонд “Европски послови” АП Војводине ће током месеца марта започети мапирање стања и потенцијала локалних самоуправа на територији АП Војводине, а које за циљ има плански допринос бољем коришћењу локалних капацитета за апсорпцију средстава из ЕУ фондова. Програмом рада Фондa “Европски послови” АП Војводине за 2021. годину, предвиђена је реализација Специјалистичког програма ,,Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ за VIII и IX генерацију полазника, а који је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе. Програм обухвата три модула усмерена ка јавним набавкама, управљачкој одговорности и развоју капацитета за приступање ЕУ изворима финансирања, фокусиран је на практичну употребу знања у свакодневном раду, сарадњу међу јединицама локалне самоуправе и покрајинских институција и вођен основним принципима регионалне политике Европске уније: кофинансирање, концентрација, дугорочно планирање и партнерства.

На састанку је договорена сарадња Фонда „Европски послови“ и Општине Бачка Паланка, која ће се заснивати на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса. Представници локалне самоуправе Бачка Паланка ће се активно укључити у реализацију горе поменутих активности.