27. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 24. фебруара 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 24. седнице Општинског већа, одржане дана 10. фебруара 2021. године, и записника са 25. седнице одржане дана 18. фебруара 2021. године;

2. Утврђивање предлога Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра

(Известилац: Никола Лалић, Одељењe за урбанизам и грађевинарство);

3. Утврђивање предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Извештај: Никола Лалић, Одељење за урбанизам и грађевинарство);

4. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!