ОДРЖАНА 26. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 26. седници Општинског већа, одржанoj 22. фебруара 2021. Општинско веће сачинило је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра. Јавна расправа Нацрта одлуке је одржана у периоду од 28. јануара до 17. фебруара 2021. године, а састојала се од одржавања јавне презентације Нацрта одлуке и омогућавања грађанима да активно учествују у изради Нацрта одлуке кроз могућност упућивања сугестија и предлога на предложени Нацрт одлуке. Јавна презентација Нацрта одлуке одржана је 5. фебруара 2021. године, у 13,00 часова. На јавној презентацији су, осим лица из Одељења за урбанизам и грађевинарство задужених за спровођење јавне расправе били присутни и представници из Општине Бачка Паланка. Чланови већа су сачинили Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка. Јавна презентација Нацрта одлуке одржана је 5. фебруара 2021. године, у 14,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка. На јавној презентацији су, осим лица из Одељења за урбанизам и грађевинарство задужених за спровођење јавне расправе били присутни и представници из Општине Бачка Паланка, као и представници компаније ,,Нектар“ а.д. Бачка Паланка и ,,Радун инжињеринг“ д.о.о. из Бачке Паланке.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Комисије за планове за период од 01.01.2020-31.12.2020. године, који се упућује Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање. Чланови већа су дали сагласност на Одлуку Савета месне заједнице „Карађорђево“ у Карађорђеву о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.