26. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак 22. фебруара 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра

(Известилац: Никола Лалић, Одељење за урбанизам и грађевинарство);

2. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, Одељење за урбанизам и грађевинарство);

3. Разматрање Извештаја о раду Комисије за планове за период од 01.01.2020-31.12.2020. године

(Известилац: Никола Лалић, представник Комисије за планове);

4. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Карађорђево“ у Карађорђеву о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Марко Шијан, председник Савета месне заједнице);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!