ОГЛАС за отуђење покретних ствари–возила из јавне својине Општине Бачка Паланка непосредном погодбом