24. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 10. фебруара 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 21. седнице Општинског већа одржане дана 27. јануара 2021. године

2. Разматрање Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2020/2021. годину

(Известилац: Ема Данилов, председник Комисије);

3. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Милан Бајић, директор Геронтолошког центра);

4. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године

(Известиоци: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Бошко Мијатовић, директор ЈКП“Комуналпројект“ Бачка Паланка);

5. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Општине Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

6. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о одржавању јавних зелених површина на територији Општине Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

7. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о сакупљању инертног и неопасног отпада на територији Општине Бачка Паланка и одржавању градске депоније у граду Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

8. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о преузимању, превозу посмртних остатака умрлог и организацији сахране у Општини Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о атмосферској канализацији

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о одвођењу и пречишћавању отпадних вода на територији Општине Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

11. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о управљању, покопавању и ексхумацији посмртних остатака , уређењу и одржавању гробаља у Општини Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

12. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о одржавању чистоће на површинама јавне намене у Општини Бачка Паланка

(Изввестилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

13. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места Народне библиотеке „Вељко Петровић“ број: 871/031 од 22.11.2019. („Службени лист“ број: 3/2020 од 18.03.2020.)

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

14. Доношење Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

15. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!