Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе затретман,односно складиштење инертног и неопасног отпадаоператера ”Гринтех”(Greentech) д.о.о.Нови Сад, бул.Краља Петра I 7, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20057696

Документи:

  1. Обавештење (193.7 KB)