ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 23. седници Општинског већа, која је одржана 3. фебруара 2021. године чланови већа су усвојили записнике са 13,16,17,18,19 и 20 седнице Општинског већа.

Донето је Решење о давању у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Силбаш и насељеног места Нова Гајдобра на период од 5 (пет) година.

Општинско веће је дало сагласност на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Чланови већа су дали сагласност на Финансијски план Месне заједнице „Младеново“ за 2021. годину.

Утврђен је и предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2021. годину и предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план за 2021. годину Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка, који се прослеђују Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање.