23. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 03. фебруара 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 13,16,17,18,19 и 20 седнице Општинског већа

2. Доношење Решења о давању у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Силбаш и насељеног места Нова Гајдобра на период од 5 (пет) година

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3. Доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника Општине у области заштите животне средине);

4. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Младеново“ за 2021. годину

(Известилац: Миодраг Вајагић, секретар Месне заједнице);

5. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор Предшколске установе);

6. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план за 2021. годину Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар Међуопштинске организације );

7. Доношење Решења по жалби АМС осигурање а.д.о. Београд-Звездара, Рузвелтова бр. 16 изјављене против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода, број IV-06-434-6/90/2014 од 21. јула 2014. године.

(Известилац; Александра Рудић, секретар Општинског већа);

8. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!