ОДРЖАНА 21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 21. седници Општинског већа, која је одржана 27. јануара 2021. године чланови већа су донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 28. јануара до 17. фебруара 2021. године. Нацрт Одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 5. фебруара 2021. године, у 13,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка. Општинско веће је донело Закључак о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка. Нацрт Измена и допуна Одлуке биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 5. фебруара 2021. године, у 14:00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка.

Утврђен је и предлог Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2021. годину, који се прослеђује Скупштини Општине на даље разматрање.

Општинско веће је размотрило Годишњи извештај за 2020. годину Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка. Донето је Решење о давању сагласности на Финансијски план Месних заједница „Стари град“, „Центар“, „Братство“ и „Дунав“ у Бачкој Паланци. Чланови већа су дали сагласност и на Финансијски план Месне заједнице „Визић“, „Нештин“, „Деспотово“ и „Пивнице“. Чланови већа су дали сагласност на употребу имена Бачка Паланка, у називу Одбојкашког клуба са седиштем у Бачкој Паланци на начин и под условима, којима се не нарушава углед и достојанство Општине Бачка Паланка.