Обавештење о припреми Одлуке о изради изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкој Паланци – „Меркур“