21. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 27. јануара 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Гајдобра

(Известилац: Никола Лалић, дипл.правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

2. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, дипл.правник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

3. Утврђивање предлога Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4. Разматрање Годишњег извештаја за 2020. годину Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка

(Известилац: Радослав Попин, председник Комисије);

5. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Стари град“ у Бачкој Паланци за 2021. годину

(Известилац: Зоран Баћина, председник Савета Месне заједнице);

6. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Центар“ у Бачкој Паланци за 2021. годину

(Известилац: Ђурђина Грубор, секретар Месне заједнице);

7. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Братство“ у Бачкој Паланци за 2021. годину

(Известилац: Војислав Зубац, председник Савета Месне заједнице);

8. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Дунав“ у Бачкој Паланци за 2021. годину

(Известилац: Дарко Божовић, председник Савета Месне заједнице);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Визић“ у Визићу за 2021. годину

(Известилац: Лазар Коменић, председник Савета Месне заједнице);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нештин“ у Нештину за 2021. годину

(Известилац: Синиша Вујасиновић, председник Савета Месне заједнице);

11. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Деспотово“ у Деспотову за 2021. годину

(Известилац: Златко Оливер, председник Савета Месне заједнице);

12. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Пивнице“ у Пивницама за 2021. годину

(Известилац: Далибор Милец, председник Савета Месне заједнице);

13. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!