РАД НА ПРИПРЕМИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

У понедељак, 25. јануара 2021. године у малој сали Општине Бачка Паланка, одржан је оперативни састанак чланова радне групе са стручним сарадником, који припремају нови Локални акциони план (ЛАП) за инклузију Рома за период 2021-2025. у оквиру пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“.

Општина Бачка Паланка наставља са активностима које се односе на унапређење положаја Ромкиња и Рома. Мобилни тим је, радећи директно са ромском заједницом до сада прикупио различите податке који се односе на потребе ромске популације у Бачкој Паланци, а једино на основу овако прикупљених података могу настати планови који нуде адекватна и изводива решења, прилагођена потребама саме ромске заједнице.

Новим локалним акционим планом биће обухваћени различити изазови са којима се суочавају припадници ромске заједнице, и садржаће скуп мера и активности који треба да доведу до унапређења остваривања права и повећања социјалне укључености Ромкиња и Рома. Дефинисањем мера ЛАП-а, локална самоуправа ће настојати да унапреди положај Ромкиња и Рома у области становања, здравства, образовања и запошљавања.

Бачка Паланка у процесу израде ЛАП-а добија подршку у оквиру пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“, чија је вредност 2.681.290 евра. Пројекат финансира Европска унија, кофинансира Влада Републике Србије, а има за циљ унапређење социјалне инклузије Ромкиња и Рома кроз даље улагање у одрживе облике становања, већу доступност образовног система ромској деци и јачање националних механизама инклузије Ромкиња и Рома на локалном нивоу.

Корисници пројекта су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, локалне самоуправе и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање пројеката из средстава ЕУ.

Рад на припреми овог стратешког документа биће интензивно настављен у наредном периоду, а његова финализација очекује се крајем фебруара.