ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 20. седници Општинског већа, која је одржана 19. јануара 2021. године утврђени су предлози Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину, предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину, предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић “ Бачка Паланка за 2021. годину и упућени су у скупштинску процедуру. На 20. седници разматран је и предлог годишњег Плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини на усвајање.

Чланови већа су дали сагласност на Програм утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за 2021. годину на територији Општине Бачка Паланка у складу са Законом о безбедности саобраћаја. Размотрен је и Извештај о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2020. годину. Општинско веће је дало сагласност на финансијски план Месних заједница Нова Гајдобра,Карађорђево Товаришево, Силбаш, Параге, Обровац и Гајдобра.